18. Oct 2019 7:00

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - J. Murgaša

Stavba : „Obnova bytového domu J. Murgaša 703/36- Prievidza“ Miesto: v katastrálnom území Prievidza, na pozemku parc.č. 1223 Stavebník: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome s.č. II.703 „NÁŠ DOMOV“ na ulici J. Murgaša, so sídlom Ulica J. Murgaša 703/36, Prievidza, zastúpené Tomáš Bobok, Ulica D. Kubíka 338/11, Prievidza, v zastúpení Radovan Richter, Opatovce nad Nitrou 9, Opatovce nad Nitrou

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…