30. máj 2013 11:08

Verejná vyhláška- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ MUDr. Peter Oulehle a manželka MUDr. Darina Bulejová, A. H. Gavloviča 133/4, 971 01 Prievidza podal dňa 28. 02. 2012 u tunajšieho úradu návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ v katastrálnom území Prievidza,na pozemku parc.č. 1432.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…