2. Sep 2019 9:13

Verejná vyhláška - doplňujúce konanie - polyfunkčný objekt

Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Navrhovateľka Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ“) podal u tunajšieho stavebného úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa projektovej dokumentácie „POLYFUNKĆNÝ OBJEKT“ v k. ú. Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 6335

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…