28. Aug 2013 5:13

Verejná vyhláška - dodatočné povolenie zmeny stavby

Žiadateľ Marián Balczyrák, Bottova 24, 971 01 Prievidza podal dňa 05. 08. 2013 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné stavebné povolenie zmeny stavby spočívajúce v realizácii komínového telesa v objekte stánku na parc. č. 1859/2 v k. ú. Prievidza

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…