14. Oct 2013 5:22

Verejná vyhláška - dodatočné povolenie 2 reklamných zariadení

Stavebný úrad podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny zákon) a ust. § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona vydáva dodatočné povolenie 2 ks jednostranných reklamných zariadení každé s reklamnou plochou o rozmeroch 5,1 x 2,4 m, umiestnených v pôdorysnom tvare „V“ na pozemku parc. č. 1330/1 v katastrálnom území Prievidza, v úrovni záhradkárskej osady Juh 1.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.