4. Nov 2014 10:02

V Prievidzi sa uskutoční seminár o klimatických zmenách

V stredu, 5.11.2014 o 9:00 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi bude konať seminár: Voda a klimatické zmeny. Môžu miestne komunity pomôcť pri adaptácii krajiny na zmeny klímy?

Európska komisia schválila v posledných rokoch niekoľko stratégií a dôležitých dokumentov týkajúcich sa kvality životného prostredia obyvateľov EÚ. Osobitná pozornosť je venovaná adaptácii krajiny na zmeny klímy. V našich podmienkach sa v súvislosti s touto problematikou začína hovoriť najmä o potrebe prehodnotiť zaužívané postupy v hospodárení s pitnou aj dažďovou vodou, v realizácii opatrení na predchádzanie vzniku povodní aj prispôsobeniu sa suchám.

Na plánovaní a realizácii konkrétnych opatrení by sa mali podieľať aj miestne komunity. V niektorých krajinách, Slovensko nevynímajúc, sa objavujú hlasy, že nie je možné nechať občanom a miestnym samosprávam zodpovednosť za prípravu a realizáciu opatrení na adaptáciu krajiny, najmä v súvislosti s problematikou hospodárenia s vodou. Je to vraj príliš zložitá téma, musia ju riešiť odborníci a rozhodovať by mal štát, centrálna úroveň. Iní majú skúsenosti, že mnohé miestne komunity dokážu efektívne a dobre prebrať zodpovednosť za dôležité témy. Ak dokážu miestne autority vysvetliť dôležitosť participácie, miestni ľudia sa vedia zapojiť nielen do plánovania, ale aj realizácie navrhnutých opatrení, lepšie rozumejú tomu, čo a prečo sa v meste robí. Našou ambíciou je hľadať odpovede na otázky, či je adaptácia krajiny a hospodárenie s vodou práve takouto témou, aké typy opatrení už boli v našich podmienkach odskúšané a s akým výsledkom, akonerobiť rovnaké chyby a čím je možné sa inšpirovať v budúcnosti.

Cieľ seminára
•zvýšiť záujem ľudí o ochranu vody a vodných prvkov v urbanizovanej krajine
•diskutovať o spoluzodpovednosti miestnych komunít za plánovanie a realizáciu opatrení na adaptáciu krajiny na zmeny klímy
•ukázať praktické a úspešné príklady opatrení na zadržanie vody v urbanizovanej aj voľnej krajine a inšpirovať nimi širokú verejnosť
Účastníci:
•zástupcovia samospráv, pracovníci miestnych úradov aj štátnej správy, študenti, aktívni občania a členovia občianskych združení, záujemcovia o program Nestlé pre vodu v krajine

Seminár sa uskutočňuje v rámci programu Nestlé pre vodu v krajine
Organizátor seminára : Nadácia Ekopolis
Partneri: Nestlé Slovensko, Mesto Prievidza

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.