30. Dec 2016 7:57

Ukončenie súťažnej sezóny vo fitness za rok 2016

Športový klub Fitness Free Prievidza a pretekárky sa môžu i za tento rok pochváliť aktívnou účasťou na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, na ktorých potvrdili svojimi výkonmi krásne výsledky a popredné medailové umiestnenia . Prvou súťažou vo fitness detí bola Celoslovenská pohárová súťaž, ktorú organizoval domáci klub. Na základe podpory mesta Prievidza sa súťaž konala v máji tohto roku v City Aréne Prievidza.

Najvyššou súťažou pre fitnesky boli Majstrovstvá Slovenska, na ktorých si domáce pretekárky ŠK Fitness Free Mária Polerecká vybojovala titul Vicemajsterka SR a Anna Hepnerová titul majsterky SR a obhájila tak postup na Majstrovstvá Sveta. Na Majstrovstvá Sveta, ktoré sa konali v mesiaci jún v Novom Sade – Srbsko vycestovala Anna Hepnerová so svojou p. trénerkou Jelenou Meleščenkovou a s reprezentačnou výpravou SAKFST pod vedením p. Anny Mozoláni. V silnej konkurencii talentovaná Anna Hepnerová vybojovala krásne 3. miesto.

V jesennej sezóne sme sa zúčastnili súťaže vo fitness detí v Starej Ľubovni, Košiciach, Nitre a v Žiline. Na základe umiestnení a bodového hodnotenia organizačný výbor SAKFST rozhodol o postupe na ME, ktoré sa konali v Budapešti v októbri 2016. Slovensko a náš klub opäť reprezentovala v kategórií 14-15 rokov Anna Hepnerová, kde potvrdila krásné tretie miesto.

Posledná súťaž vo fitness detí sa konala 17.12.2016 tradične v Trenčíne pod názvom ,,ŠPORTFESTIVAL SLOVAKIA 2016,,.

Záver roka a prelom rokov je v športových kruhoch obdobím poďakovania všetkým, ktorí sa pričinili o skvalitnenie a podporu detských športov, preto by sa aj náš klub chcel poďakovať všetkým rodičom za spoluprácu pri realizovaní súťaží a podpore svojich detí. Poďakovanie za spolúprácu a tréningovú prípravu patrí p. Šimoňakovi a p.trénerke L.Kozárovej .
ŠK Fitness Free Prievidza by sa chcel poďakovať mestu Prievidza za vynikajúce podmienky tréningového procesu v gymnastickej telocvični City Aréna Prievidza , za schválenie priestorov City Aréna na zorganizovanie Celoslovenskej súťaže vo fitness detí a celkovo za finančnú podporu 780,-€ , ktorá nám umožnila skvalitniť špotový proces a zabezpečiť dopravu na súťaže našim pretekárkam.


Výsledky vo fitness detí Športfestival Slovakia – Trenčín 17.12.2016:

Kategória do 7 rokov:
Vanessa Sanzo 5.m
Nela Kanianská 7.m

Kategória 8-9 rokov:
Romana Uhlířová 5.m

Kategória 10-11 rokov:
Sofia Orthová 9.m
Vanessa Buchancová 20.m

Kategória 12-13 rokov:
Emma Kováčová 7.m

Kategória 14-15 rokov:
Anna Hepnerová 1.m
Michaela Kňazeová 5.m

Šťastný Nový rok 2017 prajú trénerky ŠK Fitness Free Prievidza
Jelena Meleščenková a Jana Klečáneková

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…