4. máj 2020 8:28

Učebné pomôcky – spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách

Názov zákazky: „Učebné pomôcky – spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách“ Miesto dodania: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru

Celý dokument:

Príloha:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.