30. Mar 2015 5:40

Týždeň mozgu

Každoročne v mesiaci marec sa celosvetovo konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu. Na Slovensku „Týždeň mozgu“ organizuje Nadácia MEMORY, Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum Memory v spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV.

Ani mesto Prievidza nie je výnimkou. Tento rok sa zapojilo do tejto aktivity prostredníctvom opatrovateľskej služby. V týždni od 16.3.2015 do 22.3.2015 opatrovateľky vykonávali so svojimi klientmi rôzne vedomostné, pamäťové a poznávacie aktivity.
Činnosťami, ktoré vykonávali so svojimi klientmi cielene podporovali rozvoj a udržiavanie ich mentálnych schopností, pozitívnych duševných procesov a funkcií osobnosti v prostredí ich domova. Klienti aktívne strávili čas so svojimi opatrovateľkami pri speve, recitácii, odriekaní modlitieb, ale aj lúštení krížoviek, hlavolamov a vypĺňaním pripravených hárkov na posilnenie logického myslenia.
Výsledkom tejto aktivity boli kladné ohlasy a veľká spokojnosť klientov počas návštev v rámci terénnej činnosti vykonávanej v ich domácnostiach.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…