28. Feb 2013 12:10

TV- Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Dňa 26. februára zasadalo mestské zastupiteľstvo druhý krát v tomto roku.

Zastupiteľstvo rokovalo o týchto bodoch:

1. Návrh Doplnku č. 1 k IS – 69 Pravidlá pre predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievidza oprávneným fyzickým a právnickým osobám

2. Návrh Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

3. Správa SAD Prievidza o použití finančných prostriedkov mesta v MHD za rok 2012

4. Prehľad o pridelených bytoch

5. Správa o vybavovaní sťažností

6. Správa o činnosti MsP

Rokovanie Mestského zastupiteľstva:

Zdroj RTV Prievidza

Ďalšie rokovanie mestské zastupiteľstva sa uskutoční v 26. marca.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.