5. máj 2021 10:57

Trhovisko na sídlisku Píly otvorené

Mesto Prievidza spoločne s prevádzkovateľom Správou majetku mesta Prievidza (SMMP) sprístupnili trhovisko na Trhovej ulici v Prievidzi. Na vonkajšom trhovisku si môžu ľudia zakúpiť sadenice, rezané kvety, potraviny a nápoje, zeleninu a ovocie a ďalšie produkty.

Trhovisko na Trhovej je otvorené od 9. apríla a predajcovia ponúkajú svoj tovar predovšetkým počas víkendov. „Počas posledného víkendu predávalo na trhovisku päť predajcov. Verím, že sa celý priestor postupne tovarom zaplní,“ informuje Ján Martíček, konateľ SMMP.

Trhovisko na Trhovej ulici je otvorené v pondelok až piatok od 7:00 do 15:30 a v sobotu od 6:30 do 13:00. Predpoklad otvorenia trhoviska na Hviezdoslavovej ulici je najskôr od 1. mája 2021.

Počas pracovných dní – v pondelok až v piatok je umožnený vstup na trhovisko za účelom kúpy tovaru v čase od 9:00 do 11:00 predovšetkým osobám starším ako 65 rokov alebo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcom, na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Opatrenia pri prevádzke trhoviska
Predávajúci a ďalšie osoby zdržiavajúce sa na trhovisku sú povinní dodržiavať hygienické a protiepidemické opatrenia. Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste. Vstup a pobyt v priestoroch trhoviska sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami, napríklad rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou. Pri vchode do prevádzky je každý zákazník povinný aplikovať dezinfekciu na ruky alebo mať na rukách jednorazové rukavice. Predávajúci je povinný zabezpečiť zachovávanie odstupov osôb minimálne na 2 m. Počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy, čo na Trhovisku Píly znamená, že počet zákazníkov nesmie prekročiť v jednom okamihu 16 osôb. Prevádzkovateľ priestorov bude tiež každú nedeľu v mesiaci vykonávať dezinfekciu priestorov na trhovisku.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…