10. Jul 2014 11:05

Termíny prerušenia v dodávke tepla

Tak ako každý rok aj v tomto roku bude počas leta prerušená distribúcia teplej vody a dodávky tepla.

Termín prerušenia dodávky tepla je naplánovaný od 21.júla 7. 00 h do 24. júla – 24 h. Keďže sa o prerušenie dodávky tepla zo strany Slovenských elektrární, a.s. závod Nováky, za účelom vykonania opráv, údržby a technických prehliadok, dodávka bude prerušená pre všetkých odberateľov odoberajúcich teplo z horúcovodu na území mesta Prievidza.

Dodávka nebude prerušená pre odberateľov tepla PTH, a.s. v tých častiach mesta, kde je dodávka zabezpečovaná z plynových kotolní, t.j. ul. Lúčna, Športová, Jesenského, A. Hlinku a Falešníka.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…