11. Dec 2012 10:55

Stretnutie VVO I s predsedami bytových združení

Výbor volebného obvodu I. – Centrum mesta, zástupcovia mestského úradu, predsedovia samospráv pri OSBD a predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov na spoločnom stretnutí prejednávali výsledky, ktoré priniesol nový parkovací systém v centre mesta.

Predstavitelia mestského úradu a predsedovia samospráv pri OSBD, spoločne s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov, predniesli na pracovnom stretnutí viacero podnetov v oblasti parkovania, ktoré sa dotýkajú ich bytových jednotiek. Ako z tohto stretnutia vyplynulo, takmer všetci prítomní predstavitelia spoločenstiev považujú zavedený systém regulácie parkovania za prínosný. Jeho zavedením sa zlepšila situácia s parkovaním pred bytovými domami v centre mesta.

Jedným z frekventovaných podnetov bol návrh na predĺženie času spoplatnenia parkovania v centre mesta. Predstavitelia spoločenstva na Ul. A. Hlinku požadujú v pracovných dňoch parkovanie na rezidentskú kartu nepretržite, alebo aspoň do 18.00 h. Predĺženie časov spoplatnenia parkovania navrhli aj predstavitelia z Mariánskej ul., ktorí vyjadrili, že žiadajú predĺženie parkovacích časov pomeniť individuálne v jednotlivých zónach. S poplatkom 10 eur za ročnú parkovaciu kartu na prvé auto súhlasia.

Ako povedal predseda iného spoločenstva z Ul. A. Hlinku „parkovanie v meste sa výrazne zlepšilo, ale horšie je to, keď sú cez víkendy rôzne akcie a podujatia na Námestí slobody, vtedy sa zaplnia všetky parkovacie miesta.“ Táto reakcia len ukazuje aké boli hlavné nedostatky v parkovaní pred zavedením poplatkov za parkovanie.

Pozitívne reakcie k novému systému parkovania vyslovili aj predstavitelia bytového spoločenstva na Ul. Mišíka, podľa ktorých sa situácia po zavedení parkovacích zón sa zlepšila, a tiež sa vytvoril systém a hlavne poriadok v parkovaní. Horšie je to s počtom parkovacích miest, ktorých je na Ul. Mišíka podľa názoru bytového spoločenstva nedostatok.

Ďalšie podnety smerovali k individuálnym zisteniam a poznatkom predsedov samospráv pri OSBD a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov. Tí požadovali prísnejšie sledovať parkovanie taxikárov a rozmerovo veľkých áut. Na všetky diskusné príspevky boli podané odborné stanoviská a odpovede.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…