23. Jan 2013 14:35

Spoločnosť Rübig podala žiadosť o kolaudáciu

Rakúska strojárska spoločnosť Rübig podala na Oddelenie stavebného poriadku žiadosť o kolaudáciu stavby – výrobnej haly.

Výrobná hala sa nachádza v priemyselnom parku Prievidza. Spoločnosť začala s výstavbou haly začiatkom júla 2012 a plánuje vytvoriť okolo 155 pracovných miest. Priestor, na ktorom spoločnosť realizuje výstavbu, je na ploche 1200 metrov štvorcových s potenciálom na postupné rozširovanie svojich investičných projektov. Po dlhšom období je spoločnosť Rübig jedna z prvých spoločností, ktorá začína so svojou podnikateľskou aktivitou v Priemyselnom parku Prievidza.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…