24. Oct 2019 5:43

Spoločne vyrobili dekorácie na hroby padlých vojakov

V minulom týždni sa stretli obyvateľky útulku neziskovej organizácie Harmónia so žiačkami a žiakmi Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, aby spoločne vytvorili dekorácie na hroby padlých vojakov k Pamiatke zosnulých. Pekná a prospešná akcia nielen podporila obyvateľky útulku v posilnení pracovných návykov, ale prispela tiež k podpore ich začleňovania do bežnej komunity.

Stalo sa už niekoľkoročnou tradíciou, že obyvateľky útulku pre bezprístrešných neziskovej organizácie Harmónia v Prievidzi vyrábajú v rámci terapií na zdokonaľovanie pracovných zručností dekorácie na hroby padlých vojakov, ktorí sú pochovaní na prievidzskom cintoríne. Tentoraz však nezostali v tejto činnosti sami. Vedenie oboch organizácií sa dohodlo a zorganizovalo v priestoroch ZUŠ L. Stančeka spoločnú tvorivú dielňu. Pod vedením učiteľa výtvarného odboru Olega Cipova vytvárali spolu so žiakmi tejto triedy jednoduché i zložitejšie dekorácie, ktoré si sami vymysleli. Spolupráca bola veľmi otvorená a príjemná. Jej výsledkom boli malé umelecko-úžitkové dielka, ktoré prispejú k dôstojnému pripomenutiu si padlých v čase sviatku Pamiatky zosnulých.

Touto vydarenou akciou boli všetci, no predovšetkým obyvateľky útulku nadšené. Dôvodom je nielen profesionálne odborné vedenie, ale i skutočnosť, že pracovali v inom, pre nich nezvyklom a podnetnom prostredí. Zo ZUŠ odchádzali s prísľubom, že v budúcnosti sa ešte môžu tešiť na podobné kreatívne akcie.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…