16. Apr 2020 14:02

Špeciálne opatrenia v Zariadení pre seniorov v Prievidzi

Prievidza, Zariadenie pre seniorov: Dňa 16. apríla sa konala špeciálna porada k zabezpečeniu vyššej ochrany klientov a zamestnancov Zariadenia pre seniorov v Prievidzi pred šíriacim sa koronavírusom. V najbližších dňoch začnú testovať klientov aj zamestnancov zariadenia.

Za účasti zástupcov odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, vedenia mesta a vedenia Zariadenia pre seniorov (ďalej len zariadenie) sa konala ďalšia porada k téme zavádzania opatrení pred šíriacim sa koronavírusom. Predmetom rokovania boli bezpečnostné opatrenia v zariadení vzhľadom na šíriaci sa vírus COVID-19. „Skupina seniorov patrí v súvislosti s výskytom koronavírusu medzi najviac ohrozené skupiny. Situácia je náročná práve v tom, že klienti zariadenia v prípade akútnej potreby prijímajú zdravotnú starostlivosť v nemocnici alebo v iných ambulanciách mimo priestorov zariadenia. Tým sa môžu vytvárať potenciálne riziká šírenia vírusu,“ vysvetlila dôvody rokovania primátorka Prievidze K. Macháčková.

Doposiaľ vykonané opatrenia v zariadení

Zariadenie pravidelne zvoláva svoj krízový štáb. Od postupného nástupu pandémie boli v zariadení koordinovane vykonané viaceré opatrenia, ktoré majú pomôcť minimalizovať šírenie vírusového ochorenia. Pravidelne každý deň je meraná teplota všetkým zamestnancom zariadenia ihneď pri vstupe na pracovisko. Pravidelne je zabezpečované meranie teploty klientov zariadenia. Od začiatku marca 2020 je realizovaná zvýšená dezinfekcia vnútorných priestorov v zariadení. Klienti aj zamestnanci sú o situácií informovaní prostredníctvom informačných letákov. Informácie klientom poskytujú aj osobne sociálne sestry. V priestoroch zariadenia sú vytvorené podmienky pre izoláciu klientov zariadenia. Preventívne sú všetci zamestnanci, ktorí majú zvýšenú teplotu alebo príznaky iných ochorení, posielaní mimo pracovnú službu už pred nástupom do práce.

Testovanie klientov a zamestnancov zariadenia

„Veľmi nás mrzí rozšírenie koronavírusu v zariadení v Pezinku. Vieme sa do takejto situácie vcítiť. Musíme urobiť všetko preto, aby sme minimalizovali akúkoľvek možnosť rozšírenia vírusu v zariadení v Prievidzí. Pre dôslednú ochranu zdravia klientov, zamestnancov a zvýšenie ich bezpečnosti prejdú testovaním na vírus COVID-19,“ potvrdila primátorka. Od 17. apríla bude preto realizované podrobné testovanie klientov a zamestnancov zariadenia, ktorí vykazujú známky možného ochorenia alebo potenciálneho šírenia vírusu.
Otestované budú nasledovné skupiny ľudí a to klienti zariadenia, ktorí majú alebo od 25. marca 2020 mali príznaky akéhokoľvek ochorenia. Testovaním prejdú aj zamestnanci zariadenia, ktorí majú alebo od 25. marca 2020 mali príznaky akéhokoľvek ochorenia. Priebežne budú testovaní zamestnanci zaradenia, ktorí prídu na pracovisko z PN.

V Zariadení pre seniorov v Prievidzi pracuje cca 140 zamestnancov a je tu umiestnených cca 250 klientov.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.