7. Feb 2018 8:20

Slovenský červený kríž v Prievidzi otvára opatrovateľské kurzy

Záujemcovia si budú môcť vybrať z dvoch typov kurzov - Opatrovateľký kurz a novoakreditovaný Kurz opatrovania detí.

KURZ OPATROVANIA DETÍ

v termíne od 23. februára do 23. marca 2018


Cena za 226 hodinový kurz je pre samoplatcov 350,00 €, alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Kurz je zameraný na starostlivosť o deti do 3 rokov, resp. o deti s nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov.
Kurz je rozdelený na časť:teoretickú (pedogogickú a zdravotnícku) a praktickú.

Pre koho je kurz určený :

-nepedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú v predškolských zariadeniach
-opatrovateľky detí, ktoré si chcú založiť na opatrovanie detí živnosť na podnikanie
-hracie centrá pre detí a pod.
-študenti po skončení strednej školy, ktorí chcú pracovať v zahraničí ako opatrovatelia detí
-mamičky, starí rodičia a široká verejnosť, všetci tí, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti a vzdelávať sa


KURZ OPATROVANIA

v termíne od 27. marca do 24. apríla 2018

Cena za 226 hodinový kurz je 280,00 € alebo možnosť preplatenia cez UPSVaR v Prievidzi pre evidovaných nezamestnaných.

Informácie o kurzoch osobne na adrese :
Slovenský Červený kríž,
Staničná č.2, Prievidza,
tel. č.: 046 / 542 28 19, 0903 558 925
e – mail: prievidza@redcross.sk

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…