2. Mar 2021 13:40

Školy a škôlky v Prievidzi 3. marca ostávajú v prevádzke

Z dôvodu absencie záväzných informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a nového rozhodnutia ministra školstva, oznamujeme rodičom, že pri nástupe detí a žiakov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú zajtra, 3. marca 2021, školy postupovať rovnako ako doteraz.

Vzhľadom na to, že sú k dispozícii len informácie z tlačovej správy ministerstva školstva a MŠVVaŠ SR doposiaľ nezverejnilo žiadne nové rozhodnutie či usmernenie k avizovaným zmenám pri dochádzke detí a žiakov do MŠ, ZŠ a ZUŠ (individuálne vyučovanie) od 3. marca 2021, oznamujeme rodičom, že pri nástupe detí a žiakov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú zajtra, 3. marca 2021, školy postupovať rovnako ako doteraz. To znamená, že v prevádzke budú tie školy a školské zariadenia, ktorých prevádzka bola obnovená rozhodnutím mesta Prievidza s účinnosťou od 22. februára 2021. Aktuálne platné informácie dostupné tu.

O prípadných zmenách budeme informovať.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…