30. Nov 2017 7:57

Rozprávková telocvičňa

Nevyužitý priestor v Materskej škole na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi sa akoby zázrakom zmenil na telocvičňu pre deti tejto materskej školy. Chcelo to len dobrý nápad, veľkú trpezlivosť a ochotných ľudí, bez ktorých by sa to nepodarilo.

Projekt vypracovala riaditeľka materskej školy Darina Pračková so zástupkyňou Silviou Orlíkovou. Finančne ho podporili Nadácia Volkswagen Slovakia, Rodičovské združenie pri materskej škole, firma Wami a mesto Prievidza. Poďakovanie patrí aj mamičkám a oteckom detí, ktorých šikovné ruky pomáhali zrealizovať tento projekt.

Nová telocvičňa prešla celkovou vnútornou rekonštrukciou. Zateplili sa časti bývalých poškodených železných okien a dverí, vymenili hlavné dvere za plastové, steny pokryli nové omietky, farebné nátery a položil nový záťažový koberec.

Dňa 24.11.2017 bola telocvičňa slávnostným otvorením daná do užívania detí.Je vybavená cvičebným zariadením. Deti môžu cvičiť na stacionárnych bicykloch, bežeckom páse,žinenkách, ribstoloch. Rozvíjať pohybové schopnosti budú pri hrách s loptami, krúžkami a inými telovýchovnými a rehabilitačnými pomôckami.Nenáročnými športovými aktivitami sa rozvíjajú pohybové schopností detí, zdravý telesný a duševný vývin,priateľské vzťahy a kolektívny duch.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…