1. Jul 2015 6:24

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol: Navrhovaná činnosť Pivovar Prievidza, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ ENVINCONSULT spol. s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, apríl 2015), ktorej navrhovateľom je spoločnosť L a P Prievidza s.r.o., Športová 552, 972 26 Nitrianske Rudno sa nebude posudzovať.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…