30. Aug 2019 8:40

Rozhodnutie o zmene stavby záhradnej chatky

„Zmena stavby záhradnej chatky nadstavbou a prístavbou“ v k. ú. Prievidza, parc. č. 3635/28, na ktorú bolo mestom Prievidza vydané stavebné povolenie, pod zn. 2.4.2-09-5875-2017 dňa 14.07.2017, právoplatného dňa 14.08.2017, pre -2- stavebníkov Pavol Močol a Ing. Daniela Močolová, bytom Ulica Š. Králika 459/4, Prievidza, sa povoľuje v tomto rozsahu:

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.