25. Apr 2019 8:27

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania - TEZAS s.r.o.

Skládka komunálnych odpadov Prievidza - Ploštiny, SO-107 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, na parc.č. 1183/1 v k. ú. Veľká Lehôtka a parc.č. 7151/4 v k.ú. Prievidza, podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné konanie prerušuje.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.