19. Nov 2019 7:21

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na líniovú stavbu

„Prievidza – Prekládka VNV č. 260 úsek 14 a č. 295 úsek 163“, na pozemku parcelné číslo reg. C KN : 7082/37, 7082/38, 3529/2, 3546/1, 7082/39, E KN 4237/1,2, 4205/3, 4204/1, 4203/3, 4207, 4208/401, 4016/2, 4000, 3998, 3999/2, 2949, 3954, 3955/1, 4027/1, 4025, 4026, 4024/3, 4028/1, 4027/3, 3996, 3994, 3993, v katastrálnom území Prievidza

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…