28. Sep 2021 11:21

Rokovanie MsZ v Prievidzi - 27. september 2021

V pondelok 27.septembra 2021 boli na programe MsZ v Prievidzi viaceré body.

– Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2020/2021
– Koncepcia rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031
– Informácia o pripravenom projekte s názvom „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“
– Informácia k prevádzke elektrických kolobežiek v meste Prievidza (predstavenie novej služby)
– Majetkovoprávne veci
– Výročná správa akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., za obchodný rok 2020
– Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
– Interpelácie poslancov
– Diskusia poslancov
K niektorým bodom prinesieme samostatné články. Podrobné materiály nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…