29. Oct 2019 7:57

Rokovalo mestské zastupiteľstvo – október 2019

Dňa 28. októbra zasadalo mestské zastupiteľstvo.

– Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi.

– Návrh Doplnku č. 8 k Štatútu mesta Prievidza.

– Návrh VZN mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb.

– Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

– Majetkovoprávne veci.

– V bode Rôzne boli prerokované nasledovné body:
– Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o zmenu uzn. MsZ č. 384/18 zo dňa 27.8.2018 (udelenie súhlasu s predajom splaškovej kanalizácie s príslušenstvom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.)
– Návrh na zmenu v zložení komisií MsZ
– Informácia o termínoch rokovaní orgánov mesta v I. polroku 2020

– Diskusia pre obyvateľov.

– Interpelácie poslancov.

Podrobné materiály k jednotlivým bodom programu nájdete TU.

K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Celé rokovanie nájdete TU:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.