27. Oct 2020 7:20

Režim na cintorínoch a smútočné obrady

Prinášame potrebné informácie, ktoré by ste mali vedieť pri účasti na smútočných obradoch.

Otváracie hodiny na cintorínoch
Verejnosti oznamuje, že cintoríny v Prievidzi sú otvorené podľa bežného režimu. Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec a cintorín v Necpaloch sa nikdy nezatvárajú. Cintorín na Mariánskej ul. je otvorený v bežnom režime. Na všetky prievidzské cintoríny chodia aj cez víkendy pracovať kamenárske firmy, ktoré robia práce na hrobových a urnových miestach pre klientov podľa objednávok. Všeobecne platí zákaz vychádzania, ktorý sú občania SR a teda aj obyvatelia Prievidze povinní rešpektovať. Nemôžeme brániť v podnikateľskej činnosti kamenárskych firiem.

Účasť na pohreboch
Pohrebné rozlúčky a obrady sa konajú v intenciách obmedzení, t. j. V interiéroch 1 osoba na 15 m2. To znamená, že v Dome smútku na Mariánskej ul. je možná účasť maximálne 10 osôb, a v prímestských domoch rozlúčok 6 osôb vrátane kňaza, resp. rečníka. Ostatná účasť verejnosti na pohreboch nie je zakázaná, ale účastníci musia byť v exteriéroch v rozostupoch a s rúškami. Ozvučenie exteriérov je zabezpečené v okolí domu smútku aj domov rozlúčky.

Priebeh smútočných obradov
Rozlúčky najbližších pozostalých so zomrelými pri otvorenej rakve z hľadiska ochrany zamestnancov nie sú možné. Pohrebné služby pracujú bez obmedzenia vrátane 24 hodinovej NON STOP SLUŽBY prevozu zosnulých. Potvrdenia o účasti na pohreboch vydávame účastníkom podľa potreby.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…