27. Oct 2020 7:20

Režim na cintorínoch a smútočné obrady

Prinášame potrebné informácie, ktoré by ste mali vedieť pri účasti na smútočných obradoch.

Otváracie hodiny na cintorínoch
Verejnosti oznamuje, že cintoríny v Prievidzi sú otvorené podľa bežného režimu. Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec a cintorín v Necpaloch sa nikdy nezatvárajú. Cintorín na Mariánskej ul. je otvorený v bežnom režime. Na všetky prievidzské cintoríny chodia aj cez víkendy pracovať kamenárske firmy, ktoré robia práce na hrobových a urnových miestach pre klientov podľa objednávok. Všeobecne platí zákaz vychádzania, ktorý sú občania SR a teda aj obyvatelia Prievidze povinní rešpektovať. Nemôžeme brániť v podnikateľskej činnosti kamenárskych firiem.

Účasť na pohreboch
Pohrebné rozlúčky a obrady sa konajú v intenciách obmedzení, t. j. V interiéroch 1 osoba na 15 m2. To znamená, že v Dome smútku na Mariánskej ul. je možná účasť maximálne 10 osôb, a v prímestských domoch rozlúčok 6 osôb vrátane kňaza, resp. rečníka. Ostatná účasť verejnosti na pohreboch nie je zakázaná, ale účastníci musia byť v exteriéroch v rozostupoch a s rúškami. Ozvučenie exteriérov je zabezpečené v okolí domu smútku aj domov rozlúčky.

Priebeh smútočných obradov
Rozlúčky najbližších pozostalých so zomrelými pri otvorenej rakve z hľadiska ochrany zamestnancov nie sú možné. Pohrebné služby pracujú bez obmedzenia vrátane 24 hodinovej NON STOP SLUŽBY prevozu zosnulých. Potvrdenia o účasti na pohreboch vydávame účastníkom podľa potreby.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…