27. Oct 2020 7:20

Režim na cintorínoch a smútočné obrady

Prinášame potrebné informácie, ktoré by ste mali vedieť pri účasti na smútočných obradoch.

Otváracie hodiny na cintorínoch
Verejnosti oznamuje, že cintoríny v Prievidzi sú otvorené podľa bežného režimu. Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec a cintorín v Necpaloch sa nikdy nezatvárajú. Cintorín na Mariánskej ul. je otvorený v bežnom režime. Na všetky prievidzské cintoríny chodia aj cez víkendy pracovať kamenárske firmy, ktoré robia práce na hrobových a urnových miestach pre klientov podľa objednávok. Všeobecne platí zákaz vychádzania, ktorý sú občania SR a teda aj obyvatelia Prievidze povinní rešpektovať. Nemôžeme brániť v podnikateľskej činnosti kamenárskych firiem.

Účasť na pohreboch
Pohrebné rozlúčky a obrady sa konajú v intenciách obmedzení, t. j. V interiéroch 1 osoba na 15 m2. To znamená, že v Dome smútku na Mariánskej ul. je možná účasť maximálne 10 osôb, a v prímestských domoch rozlúčok 6 osôb vrátane kňaza, resp. rečníka. Ostatná účasť verejnosti na pohreboch nie je zakázaná, ale účastníci musia byť v exteriéroch v rozostupoch a s rúškami. Ozvučenie exteriérov je zabezpečené v okolí domu smútku aj domov rozlúčky.

Priebeh smútočných obradov
Rozlúčky najbližších pozostalých so zomrelými pri otvorenej rakve z hľadiska ochrany zamestnancov nie sú možné. Pohrebné služby pracujú bez obmedzenia vrátane 24 hodinovej NON STOP SLUŽBY prevozu zosnulých. Potvrdenia o účasti na pohreboch vydávame účastníkom podľa potreby.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.