27. Aug 2015 8:13

Retrospektíva - výstava obrazov Milana Medúza

3. - 30. september 2015/ RKC

Výstava mapuje celoživotnú tvorbu výtvarníka Milana Medúza z Prievidze pri príležitosti

životného jubilea 80 rokov. Ovplyvnený pedagogickým vedením Márie Medveckej sa počas štúdia na meštianke v Námestove, neskôr v Želiezovciach a na gymnáziu v Leviciach sporadicky venoval výtvarnému umeniu. V Brne vyštudovaný inžinier – agronóm sa popri práci (agronóm, pedagóg na poľnohospodárskych školách v okrese Prievidza) venoval rôznym kultúrnym aktivitám a maľovaniu. Rozvinutie výtvarnej tvorby nastalo v Klube neprofesionálnych výtvarníkov pri Okresnom osvetovom stredisku v Prievidzi. Je členom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov v Bratislave, pôsobí ako tajomník vo Výtvarnom odbore Matice slovenskej a je aj stálym členom Klubu výtvarníkov pri RKC v Prievidzi. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych i samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí.

Je tiež príkladom neprofesionálneho výtvarníka, ktorý v posledných desaťročiach svojej tvorby prekonal hranice amaterizmu a plnohodnotne sa etabloval na slovenskej výtvarnej scéne.
Výtvarná cesta Milana Medúza smerovala od citlivých realistických až impresionistických štúdií motívov prírody, krajiny a človeka, cez prvky geometrickej abstrakcie a konštruktivizmu až po akúsi syntézu, ktorú dosiahol práve vlastným zhodnotením umenia op-artu v rozsiahlych systematicky koncipovaných cykloch obrazov tzv. výtvarných biografií významných osobností svetovej histórie a Slovenska, ktoré predstavujú originálny vklad do vývoja tohto štýlu a zároveň vrchol jeho súčasnej výtvarnej tvorby.

Súčasťou vernisáže výstavy bude i prezentácia monografie „Cesty života a tvorby Milana Medúza“ zachytávajúca v zhode s názvom jednotlivé etapy života a tvorby tohto výtvarníka.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.