6. Nov 2012 9:26

Rekonštrukcie v Zariadení pre seniorov Prievidza

Október má každoročne prívlastok ako mesiac úcty k starším. Je symbolickým znamením, že aj v našom meste sa podáva naším starším obyvateľom pomocná ruka, v podobe rekonštrukcie seniorského zariadenia.

V centre prievidzského okresu má svoje pôsobisko Zariadenie pre seniorov Prievidza. Toto zariadenie má svoje prevádzky na ul. J. Okáľa a na ul. Rázusa. V jesenných mesiacoch v centre Zariadenia pre seniorov na ul. J. Okáľa prebieha niekoľko významných rekonštrukčných prác.

Foto: Nové sociálne zariadenia

Finančné prostriedky na tieto práce, ako aj na iné výdavky Zariadení pre seniorov, sú získavané zo štátnych financií na základe novely zákona o sociálnych službách. „Veríme, že všetky tieto rekonštrukčné práce prinesú vyšší komfort a skvalitnia život seniorov v našom centre. Obzvlášť počas mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším si musíme viac všímať potreby našich starších spoluobyvateľov,“ uviedol riaditeľ Zariadenia pre seniorov Branislav Magdolen.

Rekonštrukčné práce sa uskutočňujú naraz v niekoľkých rôznorodých oblastiach.
Za najdôležitejšiu možno považovať opravu strechy Zariadenia pre seniorov. Dôvodom opravy je havarijný stav pôvodnej strechy. Oprava a rekonštrukcia starej strechy prebieha v dvoch fázach. V prvej časti sa rekonštruuje strecha na pavilónoch 2 a 8 v celkovej sume 14 615 eur bez DPH. V druhej časti sa rekonštruuje strecha pavilónu 10. Táto rekonštrukcia bude v hodnote 4 876 eur bez DPH.

Nezabúda sa ani na zvyšovanie kvality interiéru, v ktorom trávia seniori významnú časť svojho času. V interiéri seniorského zariadenia práce smerujú k zlepšeniu prevádzky ako aj k zvýšeniu štandardu klientov. Celkovo sa pracuje na rekonštrukcii desiatich kúpeľní na ul. J. Okáľa. Opravy sociálnych zariadení taktiež prebiehajú v dvoch fázach. Doteraz bolo prerobených už päť kúpeľní v cene približne 8200 eur. Následne, počas mesiaca november, prebehne rekonštrukcia ďalších piatich zariadení osobnej hygieny.


K zvýšeniu pohodlia klientov výrazne prospeje aj zakúpenie 30 imobilných kresiel. Cena jedného takéhoto kresla predstavuje čiastku 290 eur. Týmito kreslami sú vybavené jednotlivé izby klientov zariadenia, ktoré napomáhajú nielen zvyšovaniu ich osobného pohodlia, ale aj k zlepšeniu zdravotného stavu.

Dôležitou obnovou interiéru bolo aj realizovanie dezinfekčného maľovania priestorov. Maľovali sa všetky obývané a spoločenské priestory tohto zariadenia. Hodnota týchto prác bola spolu 17 000 eur. Problémom zariadenia bolo aj staré a nevyhovujúce chladiace zariadenie, ktoré bolo v havarijnom stave. Zrealizovaná preto bola tiež oprava chladiaceho zariadenia v kuchyni Zariadenia pre seniorov na ul. J. Okáľa. Spolu výmena chladiacich dverí a technológie predstavuje náklady do 10 000 eur.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…