7. Apr 2014 5:43

Región Prievidze získal miliónovú investíciu

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica informovala mesto Prievidza o získaní nenávratného príspevku na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza. Ide o významnú sumu v hodnote 13 419 471,39 eur. V Prievidzi sa časť finančných prostriedkov využije na rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Prievidzi.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – 1. etapa. Súčasťou tohto projektu je vybudovanie kanalizačnej siete v meste Bojnice, v obciach Opatovce nad Nitrou a Kocurany a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v Prievidzi.

Ako priblížila projektová manažérka Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Ingrid Surová „schválená výška nenávratného finančného príspevku je v celkovej výške 13 419 471,39 eur, z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo výške 14 125 759,36 eur.“ Časť z týchto peňazí bude investovaná aj v meste Prievidza. „Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica oceňuje prístup mesta Prievidza pri príprave dokumentácie potrebnej k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, osobitne pri príprave zmlúv pre majetkovo právne usporiadanie čistiarne odpadových vôd v Prievidzi a kanalizačnej siete v meste Bojnice a v obciach Opatovce nad Nitrou a Kocurany“, uzavrela Surová.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…