13. Jan 2015 12:57

Reflexie III

Asociácia slovenského umenia – ASA ( Association of Slovak Arts), je zoskupenie právnických osôb, občianskych združení. Asociáciu v súčasnosti tvorí desať občianskych združení.

tieto združenia sú: Asociácia slovenského umenia – ASA ( Association of Slovak Arts), je zoskupenie právnických osôb, občianskych združení. Asociáciu v súčasnosti tvorí desať občianskych združení: Združenie výtvarných umelcov východného Slovenska so sídlom v Bardejove (ZVUVS) – predseda združenia PhDr. Mikuláš Lovacký), Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska so sídlom v Martine ( ZVUSS) – predseda akad. maliar Pavol Muška, Združenie grafikov Slovenska so sídlom v Bratislave (ZG) – akad. mal. Maroš Komáček, Združenie Artem klub so sídlom v Bratislave – PhDr. Ľuboslav Móza, Združenie Novus, so sídlom v Prešove – Doc. PhDr. Eva Dušenková PhD., združenie Les petites femmes so sídlom v Bratislave – p. Petr Volný, združenie Cont art so sídlom v Žiline – Ing. Igor Cvacho, Formácia výtvarných umelcov so sídlom v Košiciach – Doc. Mgr. art Tadeusz Bloński, Spolok grafikov so sídlom v Bratislave (SG) – Mgr. Zora Petrášová, Trienále textilu bez hraníc so sídlom v Bratislave (TTbH) – akad. maliar Andrej Augustín. Asociácia ASA pôsobí v oblasti výtvarného umenia a teórie umenia. Svojím postavením na výtvarnej scéne Slovenska sa radí k obdobným zoskupeniam, akými sú: Slovenská výtvarná únia, Spolok výtvarníkov Slovenska, Umelecká beseda Slovenska, Asociácia Forma. Jej zástupca je členom Rady Fondu výtvarných umení. Asociácia ASA má v súčasnosti 192 členov.

Mgr. Zora Petrášová, predsedníčka ASA


Výstavný projekt pod názvom Reflexie III., je výstavou členov Asociácie ASA. S prihliadnutím na rozsah výstavného priestoru, sa výstavy zúčastňuje za každých päť členov v združení jeden, ktorý s ohľadom aj na predchádzajúce výstavy reprezentuje združenie. Výstava Reflexie III., je výstavou salónneho typu s voľnou témou a s neobmedzeným spôsobom spracovania a podania umeleckej výpovede. Výtvarnému umeniu je tak daný široký priestor v oblasti obsahu, štýlu a techniky. Máme možnosť sa stretnúť s maľbou, grafikou, plastikou, s kombinovanými technikami a textilom. Charakteristickou črtou takýchto kolektívnych výstav je ich rozmanitosť a pri inštalácii nie vždy podporujúca blízka prítomnosť iného vystavujúceho diela. Takáto konfrontácia, charakteristická pre salóny, je tým čo na výstave provokuje a núti diváka byť pohotovým, aktívnym. Nedostavuje sa mu priestor na oddych, ktorý sa pri niektorých monografických výstavách objavuje, lebo nové a nové diela neustále oslovujú jeho vnímanie a posúvajú ho k novým a novým pocitom. Takýto typ výstav je inšpirujúci aj pre samotných tvorcov. Ich diela sa samostatne porovnávajú s inými a buď víťazia, alebo sú porazené. Samozrejme len v okamihu takejto konfrontácie. Oni si žijú svojím životom a mnohokrát hoci veľkosťou malé, hoci aj farebnosťou skromné, pri samostatnom vnímaní dokazujú svoju silu. Toto rozpoznávanie je zmyslom a aj zábavou návštevníka galérie, ktorý si na základe svojich skúseností, vzdelania, prípadne len intuície vytvára svoj obraz o diele a o autorovi. Nie je cieľom posudzovať a vytvárať nejaký hodnotový rebríček, ale preciťovať a nechať sa viesť neobmedzenými cestičkami a cestami umeleckých výpovedí o rôznych situáciách, pohľadoch na svet a na život človeka v ňom. V súčasnosti, pri existencii množstva výtvarných združení, pri širokej ponuke výtvarných diel samostatne existujúcich výtvarných umelcov, je výstava Reflexie III. rovnocenným doplnkom pohľadu na celkový obraz výtvarného umenia na Slovensku. Neprivlastňuje si nijaké osobitné postavenie. Hovorí o našej prítomnosti, o prítomnosti výtvarných umelcov a ich vplyve na formovaní výtvarného názoru spoločnosti.

akad. maliar Pavol Muška, kurátor výstavy

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.