20. Jul 2016 11:02

Realizácia vodorovného dopravného značenia

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. pokračuje vo vyznačovaní vodorovného dopravného značenia. Vyznačujú sa najmä parkovacie miesta v časti Nové mesto a priechody pre chodcov.

Okrem kolmých parkovacích miest v časti Nové mesto sa realizuje striekanie vyznačovanie dopravného značenia aj na priechodoch pre chodcov v celom meste Prievidza. V priebehu letných mesiacov by mali byť predmetné práce ukončené.

Vyznačovaním existujúcich parkovacích miest je zefektívniť využívanie existujúcich parkovacích plôch a tiež zvýšiť bezpečnosť na priechodoch pre chodcov.

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. preto žiada vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia, ako aj o rešpektovanie dočasných parkovacích obmedzení, nakoľko takého nerešpektovanie značne predlžuje realizáciu prác.

V priebehu roka 2016 je v pláne uskutočniť aj striekanie kolmých parkovacích miest na sídlisku Zapotôčky.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.