9. Mar 2015 8:10

Projekt BUK v Prievidzi

Mesto Prievidza bolo zaradené do pilotnej schémy na realizáciu projektu BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorý realizuje Združenie miest a obcí Slovenska. Uvedený projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007 – 2013. „Solidarita pri riadení migračných tokov.“

Do realizácie projektu Pilotnej schémy zavádzania politík integrácie zameraná na tvorbu lokálnych stratégií integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín boli okrem mesta Prievidza zapojené mestá: Snina, Svidník, Michalovce, Senec a doplnené ešte o ďalšie dve mestá Banská Bystrica a Dolný Kubín.

Očakávania od projektu BUK
Účasťou na vzdelávacom projekte BUK chceme docieliť získanie odborných znalostí od školiteľov a tiež aj analýzu sociálnej a kultúrnej integrácie cudzincov z tretích krajín na lokálnej úrovni, ako aj pomoc pri uplatňovaní konkrétnych opatrení do praxe prievidzskej samosprávy.

Integračná politika v Prievidzi
Prievidza má historicky multikultúrnu skúsenosť – je baníckym mestom, prichádzali sem v minulosti ľudia za prácou nielen z územia Európy, ale aj z iných krajín. S migrantami nemáme žiadnu skúsenosť, ale v súčasnosti sú viditeľní najmä cez svoju podnikateľskú činnosť, kde sa prejavujú vyššou samostatnosťou a nezávislosťou. Stretávame ich prevažne v čínskych reštauráciách, predajniach kebabov, čínskych a vietnamských obchodoch s textilom a zmiešaným tovarom. Taktiež sú migranti zamestnaní ako lekári, inžinieri alebo baníci.

V súčasnosti je mapovaná situácia v rámci mesta Prievidza a realizuje sa zber dát o populácií cudzincov. Projekt sa snaží podporiť bezkonfliktné spolužitie všetkých obyvateľov a o začlenenie migratov do života na miestnej úrovni.

O migrantoch chce mesto získať informácie z Úradu hraničnej a cudzineckej polície Bratislava, z cudzineckej polície, ktorá sídli v Trenčíne. Po zistení populácie cudzincov v lokalite – počty cudzincov podľa účelu pobytu – pracujúci, podnikajúci cudzinci, študenti. Budú sa hľadať možnosti poskytovania služieb vzhľadom na potreby jednotlivých migrantov alebo komunít migrantov. Nakoľko je ovládanie slovenského jazyka dôležitou podmienkou zapojenia na trh práce, samospráva bude hľadať rôzne možnosti, ako naučiť migrantov slovenský jazyk. Cieľovou skupinou budú hlavne deti navštevujúce MŠ a ZŠ v meste Prievidza.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…