16. Oct 2013 8:32

Prispejte na obnovu vzácnych sôch pred piaristickým kostolom

Mesto Prievidza aktívne pristupuje k záchrane kultúrneho dedičstva mesta. Zdroje na obnovu dvojice vzácnych kamenných exteriérových sôch, sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty, ktoré sú v súčasnosti umiestnené pred piaristickým kostolom, sa snaží okrem podávania žiadostí o granty získať aj vyhlásením verejnej zbierky.

Dvojica vzácnych kamenných exteriérových sôch, sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty, ktoré sú v súčasnosti umiestnené pred piaristickým kostolom, nemala do roku 2011 jednoznačného majiteľa. Mesto Prievidza sa ich ujalo, aby bol vlastnícky vzťah jednoznačný a bolo možné realizovať ich obnovu z projektov.

„Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1757 je v súčasnosti v dezolátnom stave a jej obnova je naliehavá. Socha Panny Márie Immaculaty je v štádiu spracovávania návrhu na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku,“ hovorí primátorka mesta Katarína Macháčková.

V podávaní žiadostí o granty na záchranu sôch je samospráva aktívna. Tento rok mesto Prievidza požiadalo o grant Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, vďaka čomu získalo dotáciu 1000 eur. Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky rieši prípravnú etapu – reštaurátorský výskum a návrh reštaurovania sochy sv. Jána Nepomuckého. Je zrejmé, že takto získané finančné zdroje zatiaľ nie sú dostatočné na komplexnú obnovu sôch.

Rozhodli sa usporiadať zbierku

Obnova dvojice poškodených sôch bola vyčíslená na niekoľko desiatok tisíc eur. „Pre nedostatok finančných prostriedkov a finančnú náročnosť obnovy sôch sme sa rozhodli usporiadať verejnú zbierku. Vďaka nej môžu Prievidžania, ktorým na sochách záleží, dobrovoľne prispieť na ich obnovu. Verím, že aj takto sa nám podarí získať zdroje na obnovu týchto vzácnych diel,“ vysvetľuje primátorka mesta.

Zbierka potrvá až do júla budúceho roka. Prispieť je možné buď dobrovoľným príspevkom do uzamykateľných pokladničiek v mieste prvého kontaktu na Mestskom úrade v Prievidzi a na podujatiach organizovaných mestom Prievidza, alebo zaslaním dobrovoľnej sumy na osobitný účet verejnej zbierky: 3140229951/0200.

Výnos verejnej zbierky bude použitý výlučne na komplexnú obnovu exteriérových kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi, ich odborného reštaurovania a zabezpečenie ďalších súvisiacich prác.

Svätý Ján Nepomucký bol pôvodne na námestí

Ešte začiatkom roka sa uskutočnilo rokovanie, ktorého predmetom bola komplexná obnova dvojice vzácnych sôch. Podľa informácií Krajského pamiatkového úradu Trenčín, ktoré jeho zamestnankyňa poskytla na rokovaní, bola socha sv. Jána Nepomuckého na súčasné miesto premiestnená v druhej tretine 20. storočia. Pôvodne bola umiestenená na Námestí slobody.

Keďže nedávna rekonštrukcia námestia pred piaristickým kostolom bola financovaná z eurofondov, je nutné dodržať podmienku nezasahovania do realizovaného projektu po dobu päť rokov. Nie je preto možné sochu sv. Jána Nepomuckého presúvať na pôvodné miesto minimálne do roku 2017. Účastníci rokovania sa zhodli, že tento čas je možné využiť na prípravné práce súvisiace s obnovou a komplexným reštaurovaním.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…