4. Jan 2017 8:07

Príprava rekonštrukcie Domu smútku

Samospráva mesta Prievidza plánuje väčšiu rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici. Práce by mohli začať už v tomto roku.

Dom smútku je v zlom stave o čom svedčia aj viaceré výzvy zo strany verejnosti. Ľudia už v minulosti poukazovali na nedôstojný stav interiéru budovy. V roku 2015 boli realizované menšie investície napríklad do bezbariérových vstupov do domu smútku, väčších investícií sa však budova nedočkala.

Ešte v októbri 2016 bola uzatvorená zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici. Predmetom projektových prác je najmä rekonštrukcia striech so zateplením, výmenou bleskozvodu a klampiarskych konštrukcií. Taktiež dôjde k zatepleniu obvodových stien objektu, výmene zasklených stien a zostávajúcich okien a dverí. V rámci projektu budú realizované aj také práce ako rekonštrukcia elektroinštalácie, sociálnych zariadení, boxov či maliarske a natieračské práce v celom objekte.


Predpoklad realizácie prác je naplánovaný na rok 2017. V Prievidzi sa nachádzajú štyri domy smútku. Dom smútku na Mariánskej ulici je hlavným pietnym miestom. Všetky spravuje mestská spoločnosť TSMPD.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…