13. Feb 2020 7:53

Prievidza sa opäť zapojila do projektu „Dajme spolu gól“

Mesto Prievidza začiatkom roka 2020 uzavrelo so Slovenským futbalovým zväzom (SZF) zmluvu o spolupráci pri realizovaní projektu „Dajme spolu gól“.

Poslaním projektu „Dajme spolu gól“ je popularizovať futbal u detí v materských a základných školách na Slovensku. Projekt spočíva v realizovaní športovo-pohybovej aktivity so zameraním na futbal pre dievčatá a chlapcov, ktorá sa uskutočňuje jedenkrát v týždni a zabezpečujú ju kvalifikovaní tréneri s platnou futbalovou licenciou.

„Teší ma, že mestu Prievidza sa opäť podarilo získať podporu na realizovanie aktívnej pohybovej príprave, tentokrát až pre štyri materské školy. Verím, že aj takýmto spôsobom dokážeme zastaviť dlhodobo klesajúci záujem o futbal“, priblížila primátorka mesta Katarína Macháčková.

Na základe uzavretej zmluvy SFZ poskytne na realizáciu projektu materiálno-technické vybavenie pre MŠ V. Clementisa, MŠ A. Mišúta, MŠ Sv. Cyrila a pre MŠ D. Krmana v Prievidzi. Materské školy tak získajú futbalové lopty, sieťky na lopty, rozlišovacie vesty, označovacie méty, prekážky, set kužeľov, koordinačný rebrík, malé prenosné bránky, malú pumpu či tričká pre deti a trénerov.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…