13. Aug 2014 7:58

Prevádzka svetelnej signalizácie cez víkendy predĺžená

Po takmer dvoch mesiacoch od spustenia zrekonštruovanej cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Nábr. Sv. Cyrila a Matice slovenskej, ktorej rekonštrukcia bola financovaná z výnosov z parkovného, Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (TSMPD s.r.o.) predĺžili dobu prevádzky tejto signalizácie cez víkendy až do 19:30.

Na základe analýzy kamerového systému po dvojmesačnej prevádzke požiadali TSMPD s.r.o. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát o vydanie súhlasu na zmenu signalizačného plánu súvisiacu s predĺžením víkendovej prevádzky cestnej svetelnej signalizácie. Pôvodne sa križovatka vypínala cez víkendy už o 17:30. Po odsúhlasení dopravným inšpektorátom a po nastavení dodávateľom, je už od 2. augusta prevádzka signalizácie počas víkendov predĺžená až do 19:30.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…