2. Jan 2014 14:16

Prevádzka a kontakty spoločnosti T+T

Od 1. januára 2014 začala v meste Prievidza zabezpečovať služby odpadového hospodárstva nová firma - T+T, a.s. Žilina.

Spoločnosť T+T má v Prievidzi zriadenú prevádzku na Garážovej ulici č. 1.

V prípade potreby sa môžu obyvatelia obracať na tieto kontakty:
– zodpovedný vedúci prevádzky, Anton Pračko: 0905 335 399
– dispečerka prevádzky, Ing. Viera Plachá: 0905 335 398

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…