20. Mar 2014 8:41

Prerušenie dodávky elektrickej energie – apríl 2014

Stredoslovenská energetika a distribúcia oznamuje verejnosti, viaceré prerušenia v dodávke elektrickej energie.


1. Bez elektrickej energie budú dňa 3. apríla v čase od 7.30 h do 17.30 h Cesta Pod skalou, Dlhá ulica, Vápenica, Vápenická ulica, Veľkolehotská cesta.


2. Bez elektrickej energie bude dňa 4. apríla v čase od 8.00 h do 14.30 h Klampiarska ulica.


3. Bez elektrickej energie budú dňa 8. apríla v čase od 8.00 h do 11.30 h budú Ul. B. Slánčikovej, Hrnčiarska ulica, Ulica J. Jesenského, Medzibriežková ulica, Necpalská, Puškinova ulica, Včelárska ulica, Ul. V. Clementisa.


Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny, odporúčame obyvateľom, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…