9. Aug 2019 8:08

Predstavenie projektov Participatívneho rozpočtu 2019

Predstavujeme projekty v rámci Participatívneho rozpočtu mesta Prievidza 2019.

Aby človek nebol sám
Mobilný hospic predstavuje službu, ktorú majú dnes možnosť využiť pacienti a ich rodiny iba v niekoľkých mestách na Slovensku. V snahe zabezpečiť efektívne fungovanie hospicu Sv. Lujzy, autori projektu využijú finančné prostriedky na nákup pohonných hmôt, zdravotníckych pomôcok a rozšíria služby o sprevádzanie pacientov.


Anjel pomoci starším – mladší i starší sa potrebujeme navzájom
Mladí anjelmi pomoci starším. Cieľom autorov projektu je vytvorenie podmienok pre dôstojné prežívanie jesene života, ochrana proti zlému zaobhcádzaniu, vzdelávanie a prevencia. Aktívne zapojenie mladých študentov do aktivít pomáhať a chrániť starších a ich ocenenie titulom „Anjel pomoci“.


Horná Nitra – Regíon našich detí
Zámerom projektu je vydanie publikácie o historických a súčasných kultúrnych zaujímavostiach nášho regiónu, ktorá bude určená pre I. stupeň základných škôl.


Ľudia parku – Park ľudom
Mestský park v Prievidzi je lokalita, ktorá sa dlhodobo teší pozornosti širokej verejnosti ako aj členov občianskeho združenia Mladý ochranár prírody Prievidza. Zámerom autorov projektu je revitalizácia jazierka, vybudovanie vhodného hniezdneho biotopu pre vodné vtáctvo a v spolupráci s MoSRZ, o.z. a SZOPK, o.z. pripraviť edukačné a volnočasové aktivity pre deti a mládež.


Nahratie CD detskej skupiny Music Centrum
Cieľom projektu je nahratie CD detskej skupiny Music Centrum. Na CD budú hudobné podklady jednotlivých piesní, pre výučbu týchto piesní v základných školách a centrách voľného času. Súčasťou CD bude aj spevník s notovým zápisom. Ku každej piesni sa bude nahrávať aj videoklip.


Obnova beach ihriska
Projekt je zameraný na opravu a zmodernizovanie Beach ihriska na ZŠ Šafárika, zakúpenie siete a čiar, doplnenie piesku.


Príroda v Meste Prievidza
Snahou autorov je nadviazať na úspešné projekty Včely v meste Prievidza a Vtáky v meste. Nosnými témami tohtoročného projektu budú Ježkovia a Stromy. Cieľom je podporiť záujem verejnosti o prírodu v meste a poukázať na prirodzenosť spolunažívania človeka v meste a okolitej prírode.


Ulice v obrazoch II.
Zámerom projektu je skrášlenie a oživenie verejného priestoru prostredníctvom nástennej maľby s tematikou starej Prievidze. Maľba bude na štítovej stene bytového domu na sídlisku Zapotôčky na ulici I. Krasku.


Vzdelávacie Workshopy o Online Podnikání v Prievidzi
Cieľom projektu je posilniť komunitné vzdelávanie a priniesť verejnosti inovatívne témy zo sveta online biznisu na mesačnej báze. Efekt týchto aktivít spočíva vo vzbudení záujmu verejnosti o vzdelávanie sa v oblastiach online podnikania a marketingu.ŽURškola

ŽURškola je projekt zameraný na deti a mládež vo veku 10-18 rokov s cieľom vzbudiť v nich záujem o televíznu tvorbu. Počas jedného roka by mali zvládnuť základy televíznej žurnalistiky, počínajúc redakčnou prípravou, technikou snímania a základmi strihu.
ŽURškola nebude žiadna suchá teória, po zvládnutí základov budú na začiatku projektu s pomocou lektorov vyhľadávať témy a spracovávať ich od námetu až po hotovú reportáž.


Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.