12. Aug 2020 6:50

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky - Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - chodník na Športovej ulici pri MŠ v Prievidzi

Názov zákazky: Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - chodník na Športovej ulici pri MŠ v Prievidzi Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…