30. máj 2013 7:59

Povinnosť čipovania spoločenských zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza upozorňuje chovateľov spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky), že podľa § 19 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, musia byť spoločenské zvieratá označené schváleným transpondérom (mikročipom), ktoré môže vykonať iba veterinárny lekár. Toto označanie mikročipom musí byť vykonané u všetkých psov, mačiek a fretiek do 30.septembra 2013.

Zároveň Regionálna veterinárna a potravinová správa upozorňuje chovateľov psov a mačiek starších ako 3 mesiace na povinnosť vakcinovať tieto zvieratá proti besnote.
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. Za nesplnenie týchto povinností hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1 000 €.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.