15. Oct 2019 6:37

Poučenie k vykonanej deratizácii

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 15. októbra 2019 až 1.novembra, bude realizovaná deratizácia kanalizácií v meste Prievidza v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

UPOZORNENIE:
Nebezpečenstvo otravy psov a mačiek. Nechytať a nedotýkať sa náhodne nájdených nástrah alebo uhynutých škodcov. V prípade takéhoto nálezu ihneď kontaktujte zodpovednú spoločnosť na uvedenom telefónnom čísle.
V prípade potreby konzultujte s toxikologickým informačným centrom: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. č. 02 547 74 166.

KONTAKT: +421 917 258 964, ddd@uos.sk
ÚČINNÁ LÁTKA:
Brodifakum / bromadiolón 50mg/kg
Bromadiolón + difenakum 25mg/kg + 25mg/kg

ŠPECIFICKÝ PROTIJED: vitamín K1

Karta bezpečnostných údajov:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.