26. Apr 2018 8:15

Postrek v blízkosti mestských komunikácií a chodníkov

Mestská spoločnosť TSMPD v týchto dňoch aplikuje v blízkosti komunikácií a chodníkov postrek voči prerasteným trávam a burinám.

Vzhľadom k tomu, že mestské komunikácie sú prerastené trávami a burinami, ktoré nie je možné zlikvidovať len kosením musíme realizovať postrek proti ničeniu jednoročných a trvácich burín pri mestských komunikáciách a chodníkoch. Postreky sú realizované v termínoch od 19. apríla.

Postrek proti burinám bude postupne aplikovaný burinám v lokalitách všetkých hlavných komunikácií súbežne s chodníkmi. „ Pri týchto postrekoch sa obyvatelia nemusia obávať o ohrozenie zdravia ľudí alebo zvierat. Základom týchto postrekov je kvapalný koncentrát riediteľný vodou na trvácich a jednoročných burinách, bežne dostupný na slovenskom trhu, ktorého zloženie je v súlade s platnou legislatívou a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky. Podobné koncentráty používajú ľudia bežne vo svojich záhradách,“ opisuje Silvia Masariková z TSMPD.

V tejto súvislosti prosíme obyvateľov, aby sa zbytočne nedotýkali zelene pri miestnych komunikáciách a chodníkoch.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…