8. Nov 2012 12:58

Porucha statiky strechy Materskej školy na Ul. Š. Závodníka

V utorok 6.11. 2012 mesto zistilo vážnu poruchu statiky časti strechy v jednom objekte Materskej škole na Ul. Š. Závodníka. Závažnosť a rozsah poruchy si vyžiadali okamžité konanie zo strany mesta. Jedna trieda s deťmi bola zatiaľ dočasne presťahovaná.

„Celú poruchu sme riadne zdokumentovali. Momentálne čakáme na statický posudok, ktorý určí a stanoví ďalší postup v prípade výučby v ostatných častiach budovy. Mesto Prievidza bude musieť vyčleniť finančné prostriedky na údržbu a opravu tohto havarijného stavu. Výška finančných prostriedkov sa bude odvíjať od statického posudku,“ uviedol Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza.

V súčasnosti mesto pripravuje alternatívy riešenia, s ktorými oboznámi radu školy v pondelok 12. novembra 2012 a rodičov na spoločnom stretnutí v stredu 14. novembra 2012. Výsledné rozhodnutie o ďalšom postupe bude závislé predovšetkým od statického posudku.

Podobný prípad iného technického charakteru sa prednedávnom stal na Špeciálnej základnej internátnej škole, ktorá je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde došlo k vážnej poruche na vykurovacom systéme. V tomto prípade boli žiaci presunutí do budovy I. ZŠ na Ulici Sama Chalupku, ktorá je v správe mesta.

Tieto udalosti z posledných dní len dokazujú v akom havarijnom stave sú niektoré objekty vo vlastníctve samosprávy, nevynímajúc základné a materské školy. Značný investičný dlh, ktorý mesto má a ktorý je reprezentovaný neinvestovaním desiatok rokov do spoločenských budov, iba odhaľuje ďalšie dlhodobé problémy nášho mesta.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…