1. Apr 2019 6:20

Porucha na vodovodnom potrubí - Veľká Lehôtka

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že vykonáva odstraňovanie poruchy na vodovodnom potrubí v časti Veľká Lehôtka.

Bez vody budá dňa 1.apríla 2019 od 9.00 h ulice: Remeselnícka, Hlboká, Bellu, Viničná, Podhorská od kostola dole, Strmá a Družstevná. Voda bude odstavená v čase od 09:00 h až do ukončenia prác. Náhradné zásobovanie cisternou je zabezpečené.

Ďakujeme za pochopenie.Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…