1. Oct 2012 7:06

Oznámenie stavebného konania o zmene stavby na stavebné úpravy v byte č. 11, Ul. J. Matušku

Oznámenie stavebného konania o zmene stavby na stavebné úpravy v byte č. 11, Ul. J. Matušku, vchod č. 8, obytný dom súpisné číslo 20761, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5022/5, pre stavebníka Mgr. Monika Frančáková, bytom Ľ. Ondrejova 19/1, 971 01 Prievidza, za účelom zverejnenia inštitútom verejnej vyhlášky.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…