25. Jan 2019 8:29

Oznámenie o začití kolaudačného rozhodnutia

Navrhovateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení Zitou Čajovou, ul. M. Mišíka 400/21, 971 01 Prievidza, podala dňa 17.12.2018 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu zmeny stavby „Obnova bytového domu M. Mišíka 21 - Prievidza“, súp. č. 10400, v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 2060 – podľa stavebného povolenia.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.