26. Sep 2019 12:17

Oznámenie o začatí stavebného konania - ul. Olympionikov- prekládka osvetlenia

"projektová dokumentácia k rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - Ul. Olympionikov", objekt "Prekládka verejného osvetlenia" a "Osvetlenie priechodu", v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch registra C-KN parcelné čísla 3978/5, 3978/31, 397817, 3980/12

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…