12. Apr 2019 12:58

Oznámenie o začatí stavebného konania - spevnená plocha

Stavebník NAVI, spol. s r.o., Dlhá ulica 377/52, 971 01 Prievidza, podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Spevnená plocha NAVI, s.r.o.“ na pozemku parc. č. : CKN 1838 v k. ú. Prievidza.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.