23. Sep 2019 11:49

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania: RD Veľká Lehôtka

Stavebník Dalibor Kielar a Vladimíra, Pod Hrádkom 178/24, 971 01 Prievidza, podal dňa 17.09.2019 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom“ v kat. území Veľká Lehôtka, parc. E KN č. 710/1,2, 711/1, 2, 712/1,2, 713/1,2.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.